Aabenraa Judoklubs 20 års jubilæum

 

Vi startede Judosporten i Aa.G.S. Btydeafdeling, under Aabenraa gymnastk og Sportsforening den 17. april 1967, vi havde erfaret, at interessen for Judo i Aabenraa var stor, idet Firmasporten havde planer om at optage denne sport, da jeg var modstander af at firma idræt overhoved skulle påbegynde nogen som helst kampsport under kyndige hænder, satte jeg mig i forbindelse med Dansk Judosports Forbunds formand Peter Hansen fra Kolding og da han var af samme opfattelse som mig, sørgede han for en hurtig optagelse af Aa.G.S bryde og judo afd. som medlem af Dansk Judo og Sports Forbund ( D.J.S.F.) og stillede den danske mester fra Kolding, Heinrich Christiansen til rådighed som træner indtil vi selv havde kvalificeret træner og som en god pr. for Judosporten indflettede vi altid en del Judokampe i vores, den gang mange Brydestævner, ligesom vi tog ud i oplandskommunerne og gav opvisning ved sportsstævner, i klubben indkøbte vi en del Judodragter som de unge udøvere kunne købe på afbetaling, og kontingentet blev sat til 3 kr. for børn, 5 kr. for juniorer og 8 kr. gor seniorer pr. mdr. vi fik hurtig et sam arbejde med Judoklubben Kumikata Århus og K.F.U.M. Flensburg samt Haderslev Judoklub hvem vi alle tre havde mange gode venskabsmatcher med, i Oktober 1967 fik vi D.J.S.F. formand Peter Hansen og en censor til at komme til Aabenraa for at graduere 32 af vores bedste folk, vi startede en fredag aften og var færdig lørdag morgen kl. 4  da havde 28 bestået til gult bælte, i efteråret 1967 sendte vi Harry Hansen og Gunnar Zanzhetta på lederkursus 1. og 2 - 3 fulgte de i foråret 1968... vi deltog ved J.M. i 1968 i Haderlev for førstegang hvor Holger Ravn blev nr. 3. og Per Forst nr. 4. begge i sværvægt B. og Gunnar Zanzhetta i mellemvægt B. blev nr. 3. i 1968 havde vi endnu mere succes idet vi fik Harry Hansen og Gunnar Zanzhetta hjem fra både J.M. og D.M. med 2. pladser. Og ligeledes i 1968 havde vi igen bælteprøve hvor vi fik 9 Grønne og 1. Blåt ... i sæson 1969 - 70  havde vi den glæde at Harry Hansen blev udtaget til det danske Judolandshold der skulle vise de danske farver ved Europamesterskaber i Wien, Harry blev nr. 2 på det tidspunkt havde vi for længst selv overtaget træningen med vores egne trænere ... nu havde vi faktisk et stort problem, for vi havde opdaget at der også var en Dansk Judo Union i Danmark og den var faktisk den rigtige anerkendte D.I.F.så vores folk ville aldrig kunne få Dansk Idræts Forbunds mesterskabs plakette, så vi satte lidt røre i Andedammen og fik flere klubber under D.J.S.F. til at opfordre vores forbund at gå ind under D.J.U.  og dermed D.I.F. det mødte en del modstand. men den 20 maj 1970 holdt D.J.S.F. og D.J.U. møde i København, eneste formål var sammenslutning. der blev heldigvis enighed og 23. August 1970 holdtes der stiftende generalforsamling, D.J.S.F. gik ind under D.J.U. og formand blev Carl Henriksen fra Odense, efterhånden havde Harry Hansen overtaget alt klubarbejde der havde med Judo at gøre, idet ham og mig i alt hemmelighed gik med planer om at dele de to afdelinger i to selvstændige, vores forslag om dette kom frem på generalforsamlingen, og den 10 April 1972 var det en realitet, vi skiltes som gode Venner og er det stadigvæk, og det håber jeg vi kan vedblive med at være fremover og med dette, hjetelig tillykke med de 20 år.

 

Aabenraa Brydeklub

Formand:  Carl August Jensen

Sekrt:  Lone Boysen --- Kasserer: Bodil Schmidt

Bestyrelsesmedlemmer: Bent Kjær og Finn Lausen

Bestyrelsessuppl: Eik Dall og Brian Jensen